Parametry služby internet
Rychlost stahování (download) Mbit/sRychlost odesílání (upload) Mbit/s
Tarif Maximální Inzerovaná Běžně dostupná Minimální Maximální Inzerovaná Běžně dostupná Minimální

HOME

30 30 25 20 30 15 20 15
HOME2 50 50 45 30 50 30 30 15
                 
Home50 50 50 40 35 50 50 40 35
Home75 75 75 60 50 75 75 60 50
Home100 100 100 80 70 100 100 80 70

Na skutečně dosahovanou rychlost mohou mít vliv opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem, na což má poskytovatel v oprávněných případech nárok dle platné legislativy i

Všeobecných obchodních podmínek.

Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k internetu může mít vliv běžící služba IPTV nebo další OTT služby typu Youtube nebo Netflix, běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná. Více je specifikováno v částech 4.6. Všeobecných obchodních podmínek.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti vkládání či stahování se považuje pokles takové rychlosti pod 50 % trvající déle než 30 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti vkládání či stahování se považuje pokles takové rychlosti pod 50 % za situace, kdy k tomuto dojde minimálně ve třech případech přesahujících jednu minutu v časovém úseku 1 hodiny. Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, právo na reklamaci poskytované služby.

Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované služby.