Parametry služby internet
Rychlost stahování (download) Mbit/sRychlost odesílání (upload) Mbit/s
TarifMaximálníInzerovanáBěžně dostupná MinimálníMaximálníInzerovanáBěžně dostupná Minimální
HOME3030252030152015
HOME25050453050303015
Home202020151020201510
Home404040352040403520
Home808080654080806540

Na skutečně dosahovanou rychlost mohou mít vliv opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem, na což má poskytovatel v oprávněných případech nárok dle platné legislativy i

Všeobecných obchodních podmínek.

Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k internetu může mít vliv běžící služba IPTV nebo další OTT služby typu Youtube nebo Netflix, běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná. Více je specifikováno v částech 4.6. Všeobecných obchodních podmínek.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti vkládání či stahování se považuje pokles takové rychlosti pod 50 % trvající déle než 30 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti vkládání či stahování se považuje pokles takové rychlosti pod 50 % za situace, kdy k tomuto dojde minimálně ve třech případech přesahujících jednu minutu v časovém úseku 1 hodiny. Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, právo na reklamaci poskytované služby.

Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované služby.