Cíle spolupráce

 • · zajištění bezproblémového provozu počítačové techniky
 • · zajištění bezproblémového provozu SW aplikací
 • · řešení a koordinace změn vyvolaných změnou potřeb provozu
 • · úzká spolupráce s vedením poboček
 • · poradenská činnost v oboru IT pro management společnosti
 • Provádění správy
 • · smlouva zahrnuje zodpovědnost za provoz serverů a aktivních prvků počítačové sítě, garanci servisního zásahu při výskytu problému a dohled nad zálohovacím systémem
 • · pověření pracovníci firmy kontrolují běh všech systémů a provádějí potřebné zásahy pro vyřešení nastalých problémů, resp. požadavků na změny. Převážně vzdáleným přístupem popř. osobní návštěvou
 • · provozní části mají nastaven automatický monitoring a dokážou při výskytu poruchy zaslat SMS či mail na zadanou adresu
 • · velký důraz je kladen na zabezpečení celé sítě a spolehlivost elektronické komunikace
 • · pracovníci naší firmy poskytují odbornou podporu managementu firmy pro rozhodování o vývoji v souvisejících oblastech

Přínosy správy, shrnutí

 • Spolupráce s externím subjektem v oblasti IT přináší řadu výhod.
 • · přístup k novým informacím z oboru, který není hlavním předmětem podnikání společnosti
 • · efektivnější rozložení nákladů v oblasti IT
 • . správa té části IT, která vyžaduje rozsáhlé zkušenosti a neustále aktualizované znalosti – externí partner
 • · možnost využití odborného zázemí externího partnera pro další rozvoj IT
 • · předání zodpovědnosti za provoz důležitých součástí IT na externí firmu umožňuje managementu společnosti se soustředit na svůj hlavní obor podnikání

Příklad konkrétního řešení:

Jedná se českou společnost s pěti pobočkami. Ve společnosti pracuje cca 40 zaměstnanců.

V počítačové síti je 5 serverů, několik linux a windows serverů a cca 50 stanic různého zaměření (administrativa, ekonomika, apod. a řada příslušenství (lokální i sdílené tiskárny, multifunkční zařízení). Ekonomický systém běží na terminál serverech v podnikové centrále, takže je kladen velký důraz na dobrou mezipobočkovou a internetovou konektivitu.

Závěr, kontakty

V případě potřeby bližších informací o správě sítí a podpoře provozu IT nás kontaktujte