Příklad konkrétního řešení:

Jedná se českou společnost s pěti pobočkami. Ve společnosti pracuje cca 40 zaměstnanců.

V počítačové síti je 5 serverů, několik linux a windows serverů a cca 50 stanic různého zaměření (administrativa, ekonomika, apod. a řada příslušenství (lokální i sdílené tiskárny, multifunkční zařízení). Ekonomický systém běží na terminál serverech v podnikové centrále, takže je kladen velký důraz na dobrou mezipobočkovou a internetovou konektivitu.

Společnost nezaměstnává vlastního interního správce IT a naše firma řeší jak uživatelské požadavky vyplývající z běžného provozu, tak provádí smluvně správu serverů a počítačové sítě.

Cíle spolupráce

· zajištění bezproblémového provozu počítačové techniky

· zajištění bezproblémového provozu SW aplikací

· řešení a koordinace změn vyvolaných změnou potřeb provozu

· úzká spolupráce s vedením poboček

· poradenská činnost v oboru IT pro management společnosti

Provádění správy

· smlouva zahrnuje zodpovědnost za provoz serverů a aktivních prvků počítačové sítě, garanci servisního zásahu při výskytu problému a dohled nad zálohovacím systémem

· pověření pracovníci firmy kontrolují běh všech systémů a provádějí potřebné zásahy pro vyřešení nastalých problémů, resp. požadavků na změny. Převážně vzdáleným přístupem popř. osobní návštěvou

· provozní části mají nastaven automatický monitoring a dokážou při výskytu poruchy zaslat SMS či mail na zadanou adresu

· velký důraz je kladen na zabezpečení celé sítě a spolehlivost elektronické komunikace

· pracovníci naší firmy poskytují odbornou podporu managementu firmy pro rozhodování o vývoji v souvisejících oblastech

Přínosy správy, shrnutí

Spolupráce s externím subjektem v oblasti IT přináší řadu výhod.

· přístup k novým informacím z oboru, který není hlavním předmětem podnikání společnosti

· efektivnější rozložení nákladů v oblasti IT

. správa té části IT, která vyžaduje rozsáhlé zkušenosti a neustále aktualizované znalosti – externí partner

· možnost využití odborného zázemí externího partnera pro další rozvoj IT

· předání zodpovědnosti za provoz důležitých součástí IT na externí firmu umožňuje managementu společnosti se soustředit na svůj hlavní obor podnikání

Závěr, kontakty

V případě potřeby bližších informací o správě sítí a podpoře provozu IT nás kontaktujte